Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
194

I C 441/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2013-08-08

Data publikacji: 2013-09-28

trafność 100%

1Sygn. akt I C 441/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Ilków Protokolant: prot. sąd. Aleksandra Wąsiel po rozpoznaniu w dniu 08 sierpnia 2013 r. w Strzelcach Opolskich na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) SA w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) SA w S. na rzecz powoda M. B. kwotę 6.849,99 zł (sześć tysięcy osiemset czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 492/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2013-02-07

Data publikacji: 2013-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 492/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2013r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Ilków Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Kukuczka po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2013 r. w Strzelcach Opolskich na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. we W. przeciwko J. D. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. D. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. we W. kwotę 5.440,58zł (pięć tysięcy czterysta c
Czytaj więcej»

I C 514/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2013-08-13

Data publikacji: 2013-10-22

trafność 100%

Sygn. akt. I C 514/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2013r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Ilków Protokolant: prot. sąd. Grzegorz Broncel po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013r. w Strzelcach Opolskich na rozprawie sprawy z powództwa M. „. w K. przeciwko P. P. (1) i E. P. o zapłatę I zasądza od pozwanych P. P. (1) i E. P. solidarnie na rzecz powoda M. „. w K. kwotę 5.830,85 zł (pięć tysię
Czytaj więcej»

II W 1089/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2013-03-25

Data publikacji: 2013-06-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIW 1089/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2013 roku Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Strzelcach Opolskichw składzie: Przewodniczący SSR Katarzyna Weres- Wanat Protokolant Janusz Gogolin W obecności oskarżyciela publicznego- nikt zawiadomieni prawidłowo Po rozpoznaniu dnia 15 lutego 2013r. oraz 25 marca 2013r. na rozprawie sprawy P. K. ( K. ) syna A. i B. zd. P. urodz. (...) w O. obwinionego o to, że : w dniu 31 sierpnia 2012r. ok. godz. 13.00 w S. Op. przy ul.
Czytaj więcej»

II W 1139/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2013-04-10

Data publikacji: 2013-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIW 1139/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Strzelcach Opolskichw składzie: Przewodniczący SSR Katarzyna Weres - Wanat Protokolant Katarzyna Lisiak W obecności oskarżyciela publicznego – nikt pomimo prawidłowego zawiadomienia wokandą Po rozpoznaniu dnia 20 lutego 2013r. i 10 kwietnia 2013r. na rozprawie sprawy O. P. / P. / syna F. i A. zd. H. urodz. (...) w J. obwinionego o to, że : 1 w dniu 11 listopada 2012r. o godz
Czytaj więcej»

III Nsm 123/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2019-11-06

Data publikacji: 2023-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III Nsm 123/19 POSTANOWIENIE Dnia 06 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia Lidia Lewicka Protokolant sekr. sąd. Patryk Nowak po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2019 roku w Strzelcach Opolskich na rozprawie z wniosku M. L. (1) z udziałem P. L. o pozbawienie władzy rodzicielskiej P. L. nad małoletnią M. L. (2) p o s t a n a w i a: I pozbawić władzy rodzicielskiej P. L. zamieszkałego: ulica
Czytaj więcej»

III RC 11/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2020-12-16

Data publikacji: 2023-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 11/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia Lidia Lewicka Protokolant sekr. sąd. Patryk Nowak po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2020 roku w Strzelcach Opolskich sprawy z powództwa M. G. przeciwko małoletniemu P. G. reprezentowanemu przez matkę J. P. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy
Czytaj więcej»

III RC 19/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2013-06-26

Data publikacji: 2013-08-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIIRC 19/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodnicząca PSRLidia Lewicka Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Czerniec po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2013 roku w Strzelcach Opolskich sprawy z powództwa W. P. przeciwko małol.: M. , D. i M. rodz. P. reprezentowanym przez matkę I. M. o obniżenie alimentów I powództwo oddala; II kosztami sądowymi obciąża w
Czytaj więcej»

III RC 55/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2012-11-26

Data publikacji: 2013-03-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji, który odbywa karę pozbawienia wolności i nie jest zatrudniony albo jest zatrudniony, ale osiąga istotnie niższe wynagrodzenie niż przed osadzeniem w zakładzie karnym, ustala się według zasad określonych w art. 135 kro. Z uwagi na okoliczności sprawy, sąd może nie uwzględnić zmiany (...)
Sygn. akt IIIRC 55/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodnicząca PSRLidia Lewicka Protokolant sekr. sąd. Bogumiła Wastag po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2012 roku w Strzelcach Opolskich sprawy z powództwa D. P. przeciwko małoletniemu O. P. dział. przez matkę E. P. o obniżenie alimentów I powództwo oddala; II kosztami sądowymi obciąża powoda w zakresie w jaki
Czytaj więcej»

III RC 123/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2013-01-14

Data publikacji: 2013-03-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIIRC 123/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodnicząca PSRLidia Lewicka Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Czerniec po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2013 roku w Strzelcach Opolskich sprawy z powództwa A. L. przeciwko E. R. o alimenty I uchyla w całości wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 14.12.2009r. wydany w sprawie IIIRC 3
Czytaj więcej»