Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
193

I Co 816/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2013-10-15

Data publikacji: 2014-02-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I Co 816/13 POSTANOWIENIE Dnia 15 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Ilków Protokolant: prot. sąd. Grzegorz Broncel po rozpoznaniu w dniu 15 października 2013 r. w Strzelcach Opolskich na rozprawie sprawy z wniosku (...) im. F. S. z siedzibą w G. z udziałem M. G. o nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika p o s t a n a w i a : I nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu wyrokowi zaocznemu z
Czytaj więcej»

I Ns 107/20

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2020-12-15

Data publikacji: 2022-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I Ns 107/20 POSTANOWIENIE Dnia 15 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Izabela Siewierska Protokolant: Justyna Wachowicz po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2020 r. w Strzelcach Opolskich na rozprawie sprawy z wniosku Z. S. z udziałem G. K. o zniesienie współwłasności postanawia: I dokonać zgodnego zniesienia współwłasności własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 54,80 m 2 położon
Czytaj więcej»

I Co 27/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2013-01-14

Data publikacji: 2013-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Co 27/13 POSTANOWIENIE Dnia 14 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Ilków po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela: (...) S.A.we W. z udziałem dłużnika M. W. o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu postanawia: oddalić wniosek. UZASADNIENIE Pełnomocnik wierzyciela wnioskiem z dnia 02 stycznia 2013 r. wniósł o nadanie klauzuli wykonaln
Czytaj więcej»

I Ns 112/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2013-08-06

Data publikacji: 2013-10-22

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 112/13 POSTANOWIENIE Dnia 06 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Ilków Protokolant : prot. sąd. Aleksandra Wąsiel po rozpoznaniu w dniu 06 sierpnia 2013 r. w Strzelcach Opolskich na rozprawie sprawy z wniosku G. S. z udziałem (...) SA w K. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: I oddalić wniosek; II zasądzić od wnioskodawcy G. S. na rzecz uczestnika postępowania (...) SA w K. kwo
Czytaj więcej»

I Ns 439/09

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2012-11-22

Data publikacji: 2013-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 439/09 POSTANOWIENIE Dnia 22 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Ilków Protokolant : prot. sąd. Aleksandra Wąsiel po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2012r. w Strzelcach Opolskich na rozprawie sprawy z wniosku G. F. (2im.) K. o stwierdzenie nabycia spadku po A. K. (1) I stwierdza, że spadek po A. K. (1) zmarłej dnia 22 kwietnia 2009 r. w S. , ostatnio stale zamieszkałej w S. na podstawie
Czytaj więcej»

I Ns 482/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2013-02-01

Data publikacji: 2013-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 482/12 POSTANOWIENIE Dnia 1 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Ilków Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Kukuczka po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r. w Strzelcach Opolskich na rozprawie sprawy z wniosku A. M. z udziałem S. Ł. (1) o zgodne zniesienie współwłasności postanawia: I dokonać zgodnego zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w K. , składającej się z działek nr (...) z mapy
Czytaj więcej»

I Ns 492/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2012-11-13

Data publikacji: 2013-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Bieg terminu do złożenia oświadczenia rozpoczyna się od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do dziedziczenia po danym spadkodawcy. Stąd też dla spadkobiercy ustawowego będzie to z zasady data, w której dowiedział się o śmierci spadkodawcy, o ile w tej dacie wiedział o łączącym go ze zmarłym pokrewieństwie, (...)
Sygn. akt I Ns 492/12 POSTANOWIENIE Dnia 13 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Ilków Protokolant : prot. sąd. Aleksandra Wąsiel po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2012 r. w Strzelcach Opolskich na rozprawie sprawy z wniosku A. J. (2im.) S. o stwierdzenie nabycia spadku po M. T. (2im.) K. I stwierdza, że spadek po M. T. (2im.) K. zmarłym dnia 23 września 2011 r.w R. , ostatnio stale zamieszkałym w R. ,
Czytaj więcej»

I Ns 456/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2022-02-28

Data publikacji: 2022-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I Ns 456/21 POSTANOWIENIE Dnia 28 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Izabela Siewierska Protokolant: Adriana Lemke po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2022 r. w Strzelcach Opolskich na rozprawie sprawy z wniosku Powiatu (...) z udziałem Firmy (...) G. G. w K. , Fabryki (...) Sp. z o.o. w L. o zezwolenie na złożenie do depozytu postanawia: 1 wniosek oddalić; 2 kosztami postępowania obciążyć strony w zakresie ponie
Czytaj więcej»

I Ns 656/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2013-04-15

Data publikacji: 2013-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 656/12 POSTANOWIENIE Dnia 15 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Siewierska Protokolant: protokolant sądowy Grzegorz Broncel po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2013 r. w Strzelcach Opolskich na rozprawie sprawy z wniosku B. D. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po J. M. postanawia: I wniosek oddalić; II kosztami postępowania w sprawie o
Czytaj więcej»

II K 36/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 2013-07-31

Data publikacji: 2014-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 36/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Domagała Protokolant – Justyna Wloka przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich – Jacka Celińskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05.04.2013 r., 15.05.2013 r., 17.07.2013 r. i 31.07.2013r. sprawy J. R. / R. /, s. W. i J. z d. Ż. , ur. dnia (...) w D. oskarżonego o to, że: 1 W dniu 02 wrześn
Czytaj więcej»